بخش های تحقیقاتی مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
1- بخش نو آوری ، اختراعات و ابداعات-----------------------مسئول : دکتر امیر رضا کچویی
2- بخش لابراتوار مهندسی بافت و بیومکانیک--------------مسئول : دکتر غلامرضا روحی
3-بخش تحقیقات دست و اندام محیطی-------------------مسئول : دکتر علی مرادی
4-بخش تحقیقات تومور ریکانستراکشن--------------------مسئول : دکتر محمد حسنی
5- بخش تحقیقات نروسرجری------------------------------مسئول : دکتر فریبرز ثمینی
6- بخش تحقیقات تروماتولوژی اسکلت--------------------مسئول : دکتر علی بیرجندی نژاد
7-بخش تحقیقات اسپاین-----------------------------------مسئول : دکتر فرزاد امیدی کاشانی
8- بخش تحقیقات آرتروسکوپی و آرتروپلاستی-----------مسئول : دکتر محمد حسین ابراهیم زاده