بیست و ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 در بیست و ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران که از تاریخ 30 مهرماه لغایت 4 آبان ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد، اعضای محترم مرکز تحقیقات ارتوپدی مشهد به سرپرستی دکتر محمد حسین ابراهیم زاده رئیس مرکز تحقیقات ارتوپدی حضور یافتند و با ارائه مقالات و سخنرانی های ارزنده خود بار دیگر خوش درخشیدند. در این کنگره اعضای مرکز تحقیقات ارتوپدی از دستاوردها و موفقیت های خود در زمینه جراحی ارتوپدی و همچنین روش های نوین جراحی ارتوپدی سخرانی های ارزنده ای بعمل آوردند و موفقیت های بزرگی را در این کنگره بدست آوردند.