موفقیت های پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی در هفته پژوهش و فناوری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
روز پنجشنبه 22 آذرماه 97 به مناسبت هفته پژوهش مراسم گرامیداشت و تقدیر از برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری در دانشکده برگزار گردید. در این مراسم از برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری تقدیر و تشکر بعمل آمد و مرکز تحقیقات ارتوپدی به ریاست دکتر محمدحسین ابراهیم زاده به عنوان مرکز تحقیقات برتر استان شناخته شد، همچنین مجله ABJS به عنوان مجله برگزیده  سال در جشنواره هفته پژوهش شناخته شد و مورد قدردانی قرار گرفت. در طی این مراسم همچنین آقایان دکتر کچوئی، دکتر نگهبان و دکتر موسوی شائق به عنوان برگزیدگان پرتر پژوهشی مرکز تحقیقات ارتوپدی معرفی شدند و مورد قدردانی و تشویق قرار گرفتند.