برگزاری کارگاه تکنیک ها و ترفندهای کار با رسازورین

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

کارگاه یک روزه "تکنیک‌ها و ترفندهای کار با رسازورین زیر نظر مرکز تحقیقات ارتوپدی با همکاری ستاد پژوهش و کاربرد سلول های بنیادی و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی توسط مدرسین آقای دکتر علی مرادی و خانم دکتر بی بی فاطمه کلالی نیا در تاریخ یک اسفند ماه 1397 در محل پژوهشکده بوعلی برگزار گردید. 

 
     
   Resazurin worshop  Resazurin worshop  
   Resazurin worshop  Resazurin worshop