برگزاری کنگره فصلی زانو، آسیب های لیگامانی و مینیسک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 کنگره فصلی جامعه جراحان زانو، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی در تاریخ 30 و 31 خرداد 1398 توسط مرکز تحقیقات ارتوپدی و به سرپرستی دبیر علمی کنفرانس دکتر محمد حسین ابراهیم زاده و دبیر اجرایی کنفرانس دکتر امید شاهپری در محل هتل پارس مشهد برگزار گردید.

 

 
  knee congress  
   knee congress  knee congress