اهداف مركز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 رسالت مركز:

 

الف: ايجاد زير ساخت لازم براي توسعه و ارتقاء ظرفيت تحقيقاتي دانشگاه و کشور در زمينه علوم پايه و باليني ارتوپدي

 

ب: افزايش کمي و کيفي تحقيقات در زمينه علوم پايه و باليني ارتوپدي

 

ج: ارتقاء وضعيت تحقيقاتي جراحي ارتوپدي ايران در سطح منطقه اي و بين المللي

 

د: بهبود وضعيت سلامتي در قسمت هاي موسکولواسکلتال افراد جامعه در نتيجه تحقيقات فوق الذکرگسترش فرهنگ تحقيقات و تفکر علمي مبتني بر ثبت شواهد در رشته جراحي ارتوپدي
 
 
 
 اهداف كلي:
 
 1.گسترش فرهنگ تحقيقات و تفکر علمي مبتني بر ثبت شواهد در رشته جراحي ارتوپدي

2. توسعه و هدفدار نمودن تحقيقات کاربردي باليني و پايه ارتوپدي در جهت ارتقاء سطح سلامتي و بهبود روش هاي درماني و بهينه سازي اقتصاد درمان

3. جذب منابع مالي دولتي، دانشگاهي و بخش خصوصي و صنعت در تحقيقات ارتوپدي

4. بستر سازي سازمان يافته ارتباط دانشگاه، صنعت و تجارت در زمينه تحقيقات ارتوپدي کشور و جذب منابع مالي آن ها به عنوان Grant تحقيقاتي در پروپوزال هاي تعريف شده

 
 
 اهداف اختصاصي برنامه 5 ساله:
  
11. راه اندازي آزمايشگاه هاي اکرودیته بيومکانيک، بيوماتريال، سلولی مولکولی، کلین روم و gait analaysis براي مطالعات استخوان و مفصل

2. راه اندازي بخش هاي اختصاصي پژوهش باليني با طب ورزشي، تومرهاي ارتوپدي، آرتروپلاستي، آرتروسکوپي، ارتوپدي اطفال و تروما

3. ايجاد بخش انتشارات مرکز، براي اخذ مجوز و انتشار يک مجله تخصصي پژوهشي به زبان انگليسي در مقياس بين المللي را منتشر کند:

- انتشار کتب آموزش عمومي براي افزايش اطلاعات پزشکي بيماران در زمينه جراحي ارتوپدي

- انتشار کتب آموزش تخصصي ارتوپدي

4. جذب پژوهشگران جوان و نخبه و حمايت آن ها از نظر تجهيزات، مکان و حمايت مالي

5. ايجاد دوره فلوشيپ تحقيقاتي در زمينه علوم جراحي ارتوپدي که به جذب فلوي تحقيقاتي از بين پزشکان عمومي و متخصصين ارتوپدي، جراحي و طب فيزيکي از داخل يا ديگر کشورها بپردازد.

6. ايجاد دوره (Pos doct) براي فارغ التحصيلان دوره هاي دکتري تخصصي (PhD) علوم پايه پزشکي، مهندسي پزشکي، بيومکانيک و ...

7. تلاش در جهت ايجاد دوره دکتري تخصصي ـ کلينيکي (Clinical Ph.D)

8. برگزاري حداقل يک کنگره بين المللي در زمينه جراحي ارتوپدي در هر 2 سال

9. برقراري ارتباط علمي پژوهشي با مراکز تحقيقاتي در داخل و خارج کشور

10. طراحي و اجراء برنامه هاي ثبت موارد با کمک دستگاه هاي ذيربط

- Iranian arthroplasty registry

- Iranian bone tumor registry

- Iranian trauma registry

-Irainian registry for cartilage regeneration 

-Irainian registry for bone regeneration

11. ايجاد واحد ويژه تحقيقات آمپوتاسيون با کمک مرکز تحقيقات مهندسي پزشکي جانبازان کشور

12. همکاري با مرکز تحقيقات ديابت با ايجاد واحدهاي تحقيقاتي مفصل شارکوت ـ پاي ديابتي

13. ايجاد واحد تحقيقات فلج مغزي (Cerebral palsy)

14.همکاري بين بخش با دانشکده هاي فني و صنعتي کشور در رشته هاي بيومکانيک، مهندسي پزشکي و بيومتريال و متالوژي

15. طراحی ، بهینه سازی و ثبت اختراعات درمان محور