فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
راهنما و آیین نامه تکمیل فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   راهنماهای اخلاقی پژوهشی  
 
دریافت فایل پروپوزال انگلیسی (research proposal)   راهنماي تكميل فرم رضايت نامه
دریافت فایل پروپوزال کیفی پژوهش در آموزش    
دریافت فایل پروپوزال پژوهش در آموزش    
دریافت فایل پروپوزال HSR    
کاربرگ نيازسنجي خريد تجهيزات از منابع مالي معاونت پژوهشي/مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه    
 

مدارك لازم براي اعلام پايان طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشگاه:

 ارسال موارد 1 و 2 از طریق ايميل به واحد تصويب کننده طرح( معاونت هاي پژوهشي دانشکده ها / مراکز تحقيقات )
 1- گزارش تفضيلي طرح به فرمت يكي از انتخاب هاي زير:
 3- ضمناً در صورت تمايل به تسويه حساب مالي طرح،‌ ضروري است کاربرگ درخواست پرداخت هزينه طرح را تكميل وبه همراه مستندات هزينه كرد( فاكتور،‌قبض انبار و ... براي وسايل و مواد غير مصرفي) به مديريت امور پژوهشي دانشگاه ارائه گردند.